Disclaimer

Ikwilhierwerken.nl is een initiatief van Xtra. Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met de onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van Xtra verregaand beperken dan wel uitsluiten. Xtra zal zich inspannen om de informatie die wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter Ik wil hier werken kan niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Ik wil hier werken aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

Xtra biedt op deze website referenties naar andere websites door middel van hyperlinks naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kunnen worden. Ik wil hier werken geeft met betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. Ik wil hier werken aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij Xtra.