Privacy & Cookies

Uitgangspunten van ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door stichting JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat betekent dat wij:

  • Vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij deze gegevens uitvragen en via deze privacyverklaring.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken in gevallen waarin die toestemming vereist is.
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
  • Geen gegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, of als dat in het kader van onze taakuitvoering noodzakelijk is.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Aanmelden voor het vacaturealert
Wij gebruiken uw gegevens voor het toesturen van de vacaturealert waarvoor u zich aanmeldt.
U kunt u op elk moment afmelden. Uw gegevens worden dan meteen uit onze systemen verwijderd. Onderaan het vacaturealert vindt u een afmeldlink.

Reageren op een vacature via de sollicitatieportal
Als u reageert op een vacature, geeft u daarmee expliciet toestemming aan stichting JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, inhoud CV etc.) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. Uw gegevens worden alleen gedeeld met de direct en bij de sollicitatieprocedure betrokken medewerker(s) van de organisatie. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens worden tot één jaar na de datum van uw sollicitatie bewaard. Uw gegevens worden bewaard met als doel u te kunnen benaderen voor een passende vacature in de toekomst. Dit gebeurt enkel na sluitingsdatum van een vacature, wanneer er niet voldoende (of geen passende) reacties zijn op desbetreffende vacature.

Als u niet expliciet toestemming voor verlening geeft, dan worden uw gegevens volledig verwijderd. U kunt altijd een verzoek indienen om uw gegevens eerder te verwijderen.

Sollicitatiecode
Stichting JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra conformeren zich aan de NVP-sollicitatiecode.

Cookiebeleid

Bij bezoek van onze websites gebruiken wij functionele cookies, om het navigeren te vergemakkelijken en om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden, zoals de lettergrootte van de tekst.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies. Met analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen verbeteren als dat nodig is. Dit gebeurt anoniem. Uw IP adres wordt hierbij niet opgeslagen en ook niet gedeeld met derden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen cookieverklaring
Stichting JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz, XtraWerk en Xtra behouden zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende regels op de hoogte bent.

Januari 2022 – versie 1