JA, IK WIL HIER WERKEN!

bekijk per organisatie vacatures en informatie over stages en vrijwilligerswerk.

Onze samenwerking

Wij zijn een krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk, alle gefaciliteerd door Xtra.

Wij geloven dat iedereen meetelt en de kans moet krijgen mee te (kunnen) doen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen ondersteuning krijgt die perspectief biedt en  helpt om eigen talenten en kracht (opnieuw) te ontdekken en in te zetten. Wij werken vanuit de overtuiging dat de beste aanpak altijd uitgaat van de inwoner als individu: de mens achter de vraag of het probleem.

Met veel enthousiasme, oprechte betrokkenheid en (jarenlang) bewezen expertise zetten onze professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zich in, om de woon- en leefomgeving van inwoners te verbeteren. We staan garant voor een breed aanbod, continuïteit en de mogelijkheid tot een langdurige relatie, met elke inwoner die dit nodig heeft. We verbinden ‘informeel en vrijwillig’ met ‘formeel en professioneel’. Onze dienstverleningsconcepten zijn integraal ingericht binnen onze eigen organisaties én met externe partijen, dwars door de schotten van het sociaal-, zorg -, veiligheids- en onderwijsdomein heen.  

Over werken bij Xtra
Ik wil werken bij Extra

Dit is waarom je bij ons wilt werken:

  • Werk met maatschappelijke impact.
  • Samenwerken met collega’s uit verschillende expertises.
  • Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.
  • Flexibele & innovatieve werkgever.