Over Wijkz

Wijkz is dé welzijnsorganisatie in Den Haag en actief in alle stadsdelen. Bij Wijkz werken professionals, vrijwilligers en stagiairs samen voor en met inwoners aan een leefbare stad.

De ondertitel van Wijkz is ‘voor elkaar’ en dat is precies waarvoor we staan. We zijn er voor elkaar met een fijnmazig netwerk in de wijk en buurt, met een professioneel luisterend oor, goede raad en helpende handen. Ons vertrekpunt is dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij geloven in preventie, vroeg-signalering en doelgerichte interventies, waarbij welzijn voor zorg komt. Alleen zo kunnen we de inwoner effectief ondersteunen, de zorg efficiënt inrichten en de kosten beheersbaar houden. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met alle partijen die daaraan een bijdrage kunnen leveren, zoals huisartsen, thuiszorg en ziekenhuizen.

Ga naar website Wijkz

Onze vacatures

Geen vacatures gevonden

Wil je geen vacature missen?

Meld je hier aan en ontvang per mail de nieuw geplaatste vacatures van Wijkz.

Vrijwilligerswerk bij Wijkz

Onze professionals werken veel samen met vrijwilligers. Als vrijwilliger bij onze Wijkz kun jij iets voor een ander betekenen én je eigen talenten (blijven) ontwikkelen. Wij bieden verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger impact te maken.

Meer info over vrijwilligerswerk bij Wijkz

Stage lopen bij Wijkz

  • Uitdagende en leerzame stage in het sociaal domein.
  • Werken met een veelzijdige doelgroep.
  • Samenwerken in een dynamisch team.
  • Altijd een vaste stagebegeleider.
  • Wij zijn een erkend leerbedrijf.

Meer info over stage lopen bij Wijkz

Dit is waarom je bij Wijkz wil werken:

  • Werk met een maatschappelijke impact.
  • Mensen op weg helpen naar een toekomst met perspectief.
  • Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.
  • Samenwerken met collega’s uit verschillende expertises.

 

“Het belangrijkste in mijn werk is een luisterend oor bieden aan cliënten en zo te achterhalen waar iemand behoefte aan heeft. Dankzij ons werk worden mensen echt gezien en maken we een verschil.”

Els Beekhuis, sociaal werker – specialiteit ouderen en kwetsbare groepen

“Ik wil kinderen graag helpen hun horizon te verbreden en belevingswereld te vergroten. In mijn werk bouw ik, door de activiteiten de we organiseren, een vertrouwensband op met kinderen, hierdoor durven ze vragen wel aan mij te stellen.”

Farah Ibrahim, jongerenwerker